• Armatör:

  Gemi sahibi, taşıyıcı

 • Acente:

  Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş

 • Co-Loader:

  Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan

 • Forwarder:

  Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma

 • Bill Of Lading (B/L):

  Denizyolu konşimentosu

 • Master B/L:

  Ana konşimento

 • House B/L:

  Ara konşimento

 • Bulk Yükleme:

  Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme

 • Broker:

  Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu

Yükleme Boşaltma Terimleri

 • Free In (FI):

  Limandaki yükleme masrafı

 • Free Out (FO):

  Limandaki boşaltma masrafı

 • Liner In (LI):

  Yükleme masrafının armatöre ait olması

 • Liner Out (LO):

  Boşaltma masrafının armatöre ait olması

 • Stuffing:

  İstifleme, yükü konteynere yerleştirme

 • Unstuffing:

  Konteynerin içini boşaltma

Liman Terimleri

 • Storage:

  Limanda depolama / ardiye

 • Demuraj:

  Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması ya da konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması

 • Free Time:

  Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.

 • THC (Terminal Handling Fee) :

  Limandaki elleçleme ücreti

 • Geçici Kabul:

  Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.

Navlun Terimleri

 • CAF :

  (Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi

 • BAF:

  (Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi

 • War Risk Surcharge (WRS):

  Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret

 • High Cube Surcharge

  High Cube konteyner için alınan ilave ücret

 • IMCO Charge:

  Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret

 • BEAM :

  Tam genişlik – bir geminin enine olarak ölçülen en geniş yeridir.

 • BAF / BUNKER ADJUSTMENT FACTOR:

  Yakıt fiyatlarındaki artışı dengeleme ücreti.

 • CAF / CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR

  İngiltere yüklemelerinde kur farkını ayarlamak için koyulan fark ücreti.

 • CLEAN ON BOARD:

  Yük temiz, hasarsız yüklenmiştir.

 • DEADWEIGHT CAPACITY:

  Geminin izin verilen azami çektiği suya kadar yüklenen yük, yakıt, su, stor (kumpanya gereçler) toplam ton ağırlığı, geminin ağırlık yönünden kaldırma kapasitesidir.

 • ETA / EXPECTED TIME OF ARRIVAL:

  Tahmini varış zamanı.

 • ETB / EXPECTED TIME OF BERTHING:

  Tahmini yanaşma zamanı.

 • FILO / FREE IN – LINER OUT:

  Yükleme masrafları kiracıya, tahliye masrafları donatana aittir.

 • FIFO / FREE IN – FREE OUT:

  Taşıyıcının geminin yükleme, boşaltma giderleri ile bir ilişkisi olmayacağı hususundaki koşul.

 • FIOS / FREE IN AND OUT STOW:

  İstif dahil taşıyıcının yükleme, boşaltma giderleri ile ilgisi olmamasıdır. Özellikle dökme yüklerde kullanılır.

 • FCL / FULL CONTAINER LOADED:

  Tek yükleyici / alıcı.

 • FCL / FCL:

  Tek yükleyici / alıcı.

 • FCL / LCL:

  Tek yükleyici, birden fazla alıcı.

 • IMDG Code :

  Muhteviyatında yanıcı,aşındırıcı,parlayıcı ve patlayıcı kimyasallar ihtiva eden mal cinsleri için kullanılan kısaltmadır.

 • LENGHTOVERALL :

  Gemi teknesinin baş ve kıçtaki son noktaları arasında kalan mesafedir.

 • LINER TERMS:

  Yükleme ve boşaltma masrafları donatana aittir.

 • LINER IN:

  Yükleme masrafları donatana aittir.

 • LINER OUT:

  Boşaltma masrafları donatana aittir.

 • L / C NO:

  Akreditif numarası.

 • LINER SERVICE :

  Belirli limanlar arasında düzenli sefer yapan gemi.

 • LINER B/L:

  Kırkambar yüklemede belirli koşulları içine alan konşimento.

 • LILO / LINER IN – LINER OUT // LINER TERMS:

  Yükleme ve boşaltma giderleri armatör tarafından karşılanır.

 • LIFO / LINER IN – FREE OUT:

  Yüklemede masraflar gemi sahibine (donatan), tahliyede masraflar kiracıya ve alıcıya aittir.

 • LCL / LESS CONTAINER LOADED:

  Birden fazla yükleyici / alıcı.

 • LCL / FCL:

  Birden fazla yükleyici / tek alıcı.

 • LCL / LCL:

  Birden fazla yükleyici / birden fazla alıcı

 • ON BEHALF OF:

  Yükleyici adına başka birinin yüklemesi.

 • PRE CARRIAGE:

  Satıcının deposundan yükleme limanına kadar yapılan ön taşıma ücreti.

 • PRIMAJ:

  İhracat navlun bedelinden acentenin aldığı komisyondur olarak değişecektir.

 • PLACE OF RECEIPT:

  Yükün ilk yüklendiği yer.

 • PLACE OF DELIVERY:

  Yükün en son boşaltıldığı yer.

 • PORT OF LOADING:

  Yükün yüklendiği liman.

 • PORT OF DISCHARGE:

  Yükün son boşaltıldığı liman.

 • SEA FREIGHT:

  Deniz navlunu.

 • SHIPPER’S OWNED CONTAINER:

  Yükleyicinin kendi konteyneridir.

 • SHIPPER’S STOW, LOAD AND COUNT:

  Mal yükleyici tarafından istif edilmiş, yüklenmiş ve sayılmıştır.

 • SHIPPER’S STOW, LOAD AND COUNT:

  Mal yükleyici tarafından istif edilmiş, yüklenmiş ve sayılmıştır.

 • THC / TERMINAL HANDLING CHARGE:

  Limandaki konteyner elleçleme ücreti.